Elektroinstalatér 1/2021

OBSAH

Uložení kabelů do hořlavých materiálů (Ing. Jan Musil, Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR)
Kvalita kabelů je zásadní pro bezpečnost projektů
Oči, které vidí pod zem…(5) (doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.)
Výhodné spínání pomocí polovodičových relé (RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ)
Inovativní spínací princip
Všeobecné požadavky na použití elektrického zařízení určeného pro laickou veřejnost (Ing. Karel Dvořáček)
Lithiové baterie – perspektiva pro uchovávání elektrické energie (Ing. Karel Toman)
Elektřina jako jedna z příčin vzniku požárů domácností (kpt. Ing. Petr Šťovíček)
Vysokorychlostní otočná kamera s nočním viděním
Změna termínu ARTEZ 2021
Elektrotechnická školení nejen s LPE s.r.o.
Mozaika zajímavostí
Metodický návod k realizaci přípojných míst pro náhradní zdroje elektrické energie (pplk. Ing. Jiří Rosenkranz, MV ­generální ředitelství HZS ČR)
Zprostředkovatelé aukcí energií dále klamou spotřebitele

Uložení kabelů do hořlavých materiálů

Stavební boom posledních let a s ním spojené širší použití unifikovaných typových projektů rodinných domů a na ně navazující využívání moderních stavebních materiálů s sebou přináší také nové požadavky na konstrukční prvky domovních elektrických instalací. Součástí tohoto trendu je také používání modulových stavebních prvků ze dřeva, popř. instalace kompletních dřevostaveb. Struktura dotazů zasílaných na výrobce kabelů ze strany projektantů, instalatérů, revizních techniků a hasičů ukazuje, že problematika správné realizace elektrické instalace ve dřevostavbách, popř. na dřevěných modulových stavebních prvcích, stále ještě ...

By |10 února, 2021|Kategorie: Články elektroinstalatér 1/2021|0 Comments

Kvalita kabelů je zásadní pro bezpečnost projektů

Společnost Prakab, která oslaví 100 let od svého vzniku, spolupracuje s AVK v oblasti bezpečnosti kabelů a vodičů distribuovaných na českém trhu. Společnost Prakab, tradiční výrobce kabelů, vznikla v roce 1921, když významný český elektrotechnik a podnikatel Dr. Emil Kolben získal většinový podíl v pražské pobočce rakouského podniku Schwechater Kabelwerke GmbH (SKW) a novou firmu zapsal pod ochrannou známkou PRAKAB (Pražská kabelovna, s.r.o.). Již sto let nám tato společnost umožňuje rozvádět elektrickou energii, používat moderní technologie a žít život, na který jsme zvyklí. ...

By |10 února, 2021|Kategorie: Články elektroinstalatér 1/2021|0 Comments

Oči, které vidí pod zem…(5)

Základní metody elektrického vyhledávání podzemních komunikací Pokračování z č. 6/2020 Přehled a popis vyhledávacích metod Přijímače hledačových souprav využívají jako sondu nejčastěji indikační cívky. Možnosti jak zvýšit indukované napětí, a tím i citlivost přijímače, jsou dvě. Prvním je použití jádra cívky, které bude vyrobeno z feromagnetického materiálu, díky tomu se více využije magnetické pole kolem vedení. Napětí indukované v cívce bude větší, protože se zvýší počet siločar. Druhou možností je zvýšení frekvence přijímaného signálu. Čím větší je frekvence signálu (rychlejší změny ...

By |10 února, 2021|Kategorie: Články elektroinstalatér 1/2021|0 Comments

Všeobecné požadavky na použití elektrického zařízení určeného pro laickou veřejnost

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče s nimiž přicházejí do styku nebo do jejich blízkosti laici (to platí obecně, ale především pro bytové instalace), musí být provedeny tak, aby jejich obsluha nebo práce s nimi, anebo jakákoliv jiná činnost nevyžadovala odborné znalosti nebo elektrotechnickou kvalifikaci. Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být užívány pouze k účelům, pro které byly vyrobeny a zjistí-li uživatel v elektroinstalaci nebo spotřebiči závadu nebo poruchu je povinen zajistit její posouzení, popř. její odstranění osobou odborně způsobilou. ...

By |9 února, 2021|Kategorie: Články elektroinstalatér 1/2021|0 Comments

Lithiové baterie – perspektiva pro uchovávání elektrické energie

K uchovávání elektrické energie jsou v poslední době stále častěji využívány lithiové baterie. V následujícím článku se proto pokusíme stručně shrnout poměrně obšírnou problematiku konstrukce moderních lithiových článků. Elektrochemické zdroje energie Archeologické nálezy dávají podnět k domněnce, že elektrochemické zdroje energie byly lidstvu známy již v dávnověku. Již několik desetiletí vedou vědci spory, zda nález tzv. bagdádské baterie (obr. 1) v Iráku v roce 1936 při stavbě železniční trati může nasvědčovat využití elektrické energie již na přelomu letopočtu. Nadšenci zastávají názor, že se jedná o starověký ...

Přejít nahoru