Elektroinstalatér 1/2019

AVK monitoruje kvalitu kabelů na trhu (Ing. Josef Rimeš, Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR) 6
AVK získala významnou podporu ve zlepšení dohledu nad kvalitou kabelů na trhu (Ing. Miroslav Trojan předseda AVK) 7
Nová generace ovladačů pro inteligentní kanceláře a hotely 8
Technické normy pro elektrotechniku a jejich závaznost ve vztahu k legislativě (JUDr. Zbyněk Urban) 9
Primární regulace výkonu (Ing. Karel Toman) 14
Společnost LEAG vybuduje největší bateriové úložiště elektrické energie v Evropě (Ing. Karel Toman) 16
Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely (doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.) 19
ABB rozšiřuje portfolio transformátorů 24
Co s přebytečnou elektřinou z domácí fotovoltaické elektrárny? (Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info) 25
AMPER 2019 za účasti největších lídrů v oboru 25
Výhodné spínání pomocí polovodičových relé (RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ) 27
Odborná školení při AMPER 2019, praktické zkušenosti z norem a předpisů 13
Siemens a elektrická mobilita 140 let zkušeností (Pavel Olivík) 30
Umělý blesk osvětluje nový elektromobil (Marek Vondra) 33
Společnost Eaton představuje UPS Eaton 9SX s nižším výkonem 35
Axis dodal inteligentní kamery do testovacího areálu Smart City Polygon 39
Budoucnost boje s požáry. Drony poskytují obraz z míst, kam záchranáři nemohou 40
Nový laserový čip Osram přibližuje autonomní řízení o krok blíže 17
Po kolejích až k alpským velikánům 26
Budoucnost boje s požáry. Drony poskytují obraz z míst, kam záchranáři nemohou 40
Znovuzrození lincolnského impa 41
Mozaika zajímavostí 4
ABB představuje systém MGS100 12
Eaton se spojuje se Západočeskou univerzitou v Plzni 35
Společnost Net.Sitter dokončila náročnou realizaci datového centra 36
Obsah ročníku 2018 43

Technické normy pro elektrotechniku a jejich závaznost ve vztahu k legislativě

Na stránkách odborných časopisů stejně jako při řadě vzdělávacích akcí se poslední dobou řeší mimo jiné otázka, zda při práci elektrotechniků je nutné zvládat otázky právní – legislativu a nakolik by měl být elektrotechnik i právníkem. Odpověď není zcela jednoduchá, protože odborné činnosti zejména v souvislosti s podnikáním navazují na celou škálu legislativních ustanovení mnoha oblastí práva. Vzhledem k zásadě, že neznalost zákona neomlouvá, je vhodné věnovat i při ryze technických činnostech pozornost alespoň obecně platným předpisům a jejich ustanovením. ...

13 prosince, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 1/2019|

Primární regulace výkonu

Podpůrná služba v evropských sítích přenosu elektrické energie K zajištění stability elektrizační přenosové soustavy nakupují jednotliví evropští operátoři – členové sdružení ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) tzv. podpůrné systémové služby. Ty se liší nejen typem poskytované služby, ale zejména její pohotovostí tzn. tím, do kolika sekund či minut musí být služba poskytnuta. V zásadě se jedná o primární regulaci výkonu (najetí do 30 s), sekundární regulaci výkonu (realizace do 10 min) a různé 5 až 15 ...

12 prosince, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 1/2019|

Společnost LEAG vybuduje největší bateriové úložiště elektrické energie v Evropě

Německý energetický koncern se sídlem v lužické Chotěbuzi odpovídá na útlum těžby hnědého uhlí a jeho následného využití v tepelných elektrárnách inovativním počinem: vybudováním průmyslového bateriového zásobníku elektrické energie, který se bude významně podílet na stabilizaci německé energetické soustavy. Poblíž klasické hnědouhelné elektrárny Schwarze Pumpe (srbsky Carna Plumpa – obr. 1) v Dolní Lužici vznikne v roce 2019 moderní bateriový zdroj elektrické energie s výkonem 50 MW a s teoretickou výdrží až 1 hodina. Inovativní řešení je reakcí na plánovaný postupný útlum využití hnědého ...

12 prosince, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 1/2019|

Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely – 5. díl

Systémy hromadného dálkového ovládání Pokračování z č. 6/2018 Povelové kódy HDO V průběhu vývoje HDO vyústily různé principy v současnou nejužívanější technologii – vysílání střídavých impulzů na jedné frekvenci se spouštěnou časovou základnou. Proto se budeme podrobněji zabývat právě těmito povelovými kódy, které se v naší energetice, v rozporu se sdělovacím názvoslovím, nešťastně označují termínem „Telegram HDO“. Povelový kód s paralelním vyjádřením dvojpovelů Příklad povelového kódu s paralelním vyjádřením dvojpovelů ukazuje obrázek 5.1. Jde o původní povelový kód prvního patentovaného ...

12 prosince, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 1/2019|

AVK monitoruje kvalitu kabelů na trhu

Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR (dále jen AVK) iniciovala v roce 2016 v rámci technického týmu vznik skupiny, která se zaměřuje na odebírání vzorků kabelů z velkoobchodní a maloobchodní prodejní sítě, jejich následnou kontrolu a dohled nad účinnou nápravou nedostatků. Před započetím odběrů byly dohodnuty hodnotící kritéria, pravidla odběrů (např. výrobce nezkouší svoje vlastní kabely, ale jiného člena nebo nečlena AVK) a měření vybraných minimálních parametrů. Kontroly se zaměřují na sdělovací kabely s výjimkou světlovodných a ...

23 října, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 1/2019|
2020-02-05T09:38:57+01:0031 ledna, 2019|Archiv – Elektroinstalatér 2019|

Přejít nahoru