Dnešním moderním trendem z pohledu efektivity je projektovat a stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energií. Tyto myšlenky vycházejí z aktuálních potřeb při rozvoji infrastruktury, nicméně i tyto trendy jsou limitující, především cenou. Díky moderním stavebním materiálům kopírujícím současný vývoj a trendy ve stavebnictví, se staví domy s co nejmenším požadavkem potřeby tepla na vytápění. To se promítá i do rekonstrukcí stávajících objektů, kde je snaha snížit energetickou náročnost budovy především z pohledu potřeby tepla na vytápění.
Současný vývoj v požadavcích na přípravu teplé vody (dále TV) pro otopnou soustavu, resp. teplotní spád otopné soustavy, tento trend ve stavebnictví přesně kopíruje. Požadavek na množství TV je v podstatě stále konstantní a liší se pouze typem objektu (bytový nebo rodinný dům, kancelářská budova, apod.). Naopak požadavek na teplotu vody v otopné soustavě se díky klesající potřebě tepla na vytápění a použití např. alternativních zdrojů tepla snižuje.
Z tohoto důvodu se odděloval a odděluje ohřev TV od ohřevu vody pro otopnou soustavu. Řešení za použití zemního plynu se skládá např. z přímého ohřevu TV plynovým zásobníkovým ohřívačem vody a pro otopnou soustavu např. kaskády kondenzačních kotlů. Tedy dvě řešení s rozdílnými spotřebiči.
Další cestou ve vývoji je vše pokrýt pouze jedním plynovým spotřebičem. Tento vývoj naplňuje řešení společnosti QAUNTUM propojením kondenzačních zásobníkových ohřívačů vody Q7C nebo Q7SU se sadou modulačních prvků Theta, zajišťující dodávku teplé vody do otopné soustavy (obr. 1).
Theta dual service se používá pro aplikace s požadavkem pro dodávku otopné vody a pro dodávku TV z jednoho kondenzačních ohřívačů vody Q7C nebo Q7SU. Je to dokonalý systém pro aplikace, kde je požadována spousta teplé vody pro administrativní budovy, průmyslové aplikace či bytové domy s nižším požadavkem na vytápění.
Theta dual service se skládá z deskového výměníku tepla s primárním čerpadlem TV, třícestným směšovacím ventilem, snímačem teploty se sponou, ovládáním a potřebným materiálem pro připojení. Inteligentní řízení používá dostupnou horkou vodu velmi efektivně, kdy splňuje požadavky na vytápění z jednoho systému, aniž by došlo ke snížení komfortu dodávky TV.
Řídicí jednotka může být naprogramována na teplotu 70 °C, což znamená možnost použití pro teplotní spád např. 70/50 °C. Nebo může být naprogramována na 40 °C pro nízkoteplotní otopnou soustavu např. podlahového vytápění a teplotní spád 40/30 °C.
Dále řídicí jednotka moduluje čerpadlo TV a třícestný směšovací ventil, aby dosáhla naprogramované požadované hodnoty. Snížením otáček oběhového čerpadla TV maximálně o 50 % a s pomocí třícestného směšovacího ventilu, který směšuje vratnou otopnou vodu s teplou vodou z ohřívače, bude dosaženo stabilní teploty přívodu otopné vody.
Modulací oběhového čerpadla TV a ovládáním třícestného směšovacího ventilu lze kapacitu otopné vody snížit na minimum, plně přizpůsobenou skutečné poptávce po vytápění. Mimo to míchání teplé vody z ohřívače s chladnější vratnou vodou přispívá ke zvýšení účinnosti kondenzačního zásobníkového ohřívače vody.
Benefity navrženého řešení pro společnou přípravu TV a otopnou soustavu VYT plynovým kondenzačním zásobníkovým ohřívačem TV
Výhody pro instalační společnost
Jeden kondenzační zásobníkový ohřívač vody Q7C nebo Q7SU využijete pro TV i ohřev otopné vody. Instalace vyžaduje pouze jeden odvod spalin, jedno připojení vody a jedno plynové připojení.
Navíc je celá instalace řízena jednou inteligentní jednotkou. Servis i údržba jsou pro servisní techniky velmi jednoduché – pouze jedna instalace pro TV i vytápění.

Výhody pro uživatele

Jeden kondenzační zásobníkový ohřívač vody s Theta modulem. Jeden servis, jedna údržba. Není potřeba zvlášť instalovat kondenzační kotel pro ohřev vody pro otopnou soustavu.
Díky inteligentní řídicí jednotce má uživatel vše v jednom, ohřev TV i ohřev otopné vody. Tento systém je velmi kompaktní a zároveň udržuje úroveň uživatelského komfortu.
Instalace může být dokonale konfigurována podle individuálních požadavků a potřeb.
Vzdálený displej (volitelně pro Q7SU) zobrazuje skutečnou dodávku teploty i s využitím alternativních zdrojů, např. solárních panelů. S využitím rozhraní BMS můžete získat ze zařízení několik dat, které mohou být propojení s BMS budovy.

Podrobnosti naleznete na stránkách www.quantumas.cz.

Obr. 1 Schéma zapojení řešení současného ohřevu TV a otopné soustavy s použitím zásobníkového ohřívače TV a modulačního prvku Theta

Obr. 2 Sestava Theta modulu pro Q7C (modul pro Q7SU neobsahuje ovládací jednotku s komunikačním kabelem)

Obr. 3 Theta model s kombinací s ohřívačem Q7C

Obr. 4 Theta modul s kombinací ohřívače Q7SU napojeného na solární systém

Obr. 5 Theta modul s kombinací s ohřívačem Q7SU a nepřímým ohřevem TV s využitím solárního systému