Hlavním úkolem povětrnostních stanic je předávání aktuálních údajů o stavu různých povětrnostních veličin, které jsou potřebné pro správné řízení mnohých funkcí. Mezi ně patří provoz žaluzií, řízení elektricky ovládaných oken, provoz venkovního osvětlení, vyhřívání chodníků, zalévání zahrady a mnohé další. V závislosti na vybavení objektu funkcemi, jejichž činnost vyžaduje informace o některých povětrnostních stavech, volí projektant vhodné snímače (povětrnostní stanice), které jsou schopny zajišťovat předávání všech údajů potřebných pro splnění požadovaných úkolů.
Jaké povětrnostní údaje mohou být zapotřebí pro různé účely:
– rychlost větru,
– směr větru,
– teplota vzduchu,
– intenzita přirozeného osvětlení,
– směr dopadu slunečního záření,
– déšť,
– velikost dešťových srážek,
– relativní vlhkost vzduchu atd.
Tato data je mnohdy potřebné doplnit i o údaje obsahující datum a aktuální čas, … (chci předplatit časopis)