Předchozí dva roky probíhaly ve znamení kulatých výročí a nedostatku srážek. Jednotliví hráči na politickém a ekonomickém kolbišti předávali vyznamenání a plakety. Okolní svět se potácí mezi klimatickým žalem a klimatickou nouzí. Děti stávkují (taky jsme rádi chodili za školu) a hrozí naší generaci za špatný stav Země.
V naší profesi dosud chybí shrnutí dosažených úspěchů a porážek při zásobování vodou, realizaci a provozování vnitřních vodovodů. Tisk se hemží popisem výhod metody BIM [1]. Výsledný stav má být odstranění papírových souborů popisujících postupy při řešení stavby a její údržby. Pokusím se o stručný rozbor profesních dovedností, jak já je pozoruji před tím, než naplno začne v profesi vládnout BIM.
Velmi mě mrzí pohled současné populace na manuální dovednosti. Většina rodičů chce mít doma aspoň maturanta či bakaláře. Nic proti tomu, aby byla populace vzdělaná. Nějak postrádám smysl maturity bez matematiky. Jak si v našich profesích poradí absolventi s údajem o spádu v procentech nebo s řešením potřebných objemů akumulačních nádrží bez znalostí trojčlenky? A jak budou tito absolventi reagovat na moderní požadavky průmyslu? No možná je snem každého rodiče a jejich potomků celoživotní sezení v kanceláři a řízení různých robotů.
Dokonce se v novinách píše (cit.):
„…Řešením je stavebnictví 4.0, které začíná už u projektantů, kteří budou projektovat v takzvaném BIMu…umožňuje nejenom jednodušeji a kvalitněji stavět, ale také poté daleko snadněji a lépe provozovat budovy, které vzniknou. Jakmile bude takto nakreslený 3D projekt, do terénu už nepůjdou dělníci s lopatou a krumpáčem. Všeho se chopí technologické novinky…“. Tento názor při současném stavu techniky považuji za nesmysl. V nejbližších dekádách nehrozí montáž potrubí podle zobrazení na tabletu.
Použití metody BIM se dnes vyskytuje ojediněle ve velkých stavebních firmách a v jaderných elektrárnách. Výstupy dokumentace v digitální formě slouží výhradně k vlastním potřebám investorů. Na úřady se posílají soubory v papírové formě. Ostatní pokusy pro použití metody končí (nebo začínají) na nepřipravenosti pracovníků (a jimi ovládaných hardwarech) v celém rozsahu stavební výroby, správní soustavy, provozovatelů staveb…(chci předplatit časopis)

Ing. Zdeněk Žabička