Zásobníkové ohřívače vody Dimplex s integrovaným tepelným čerpadlem jsou ideálním řešením bez ohledu na vytápění domu.
Sníží spotřebu energie na ohřev teplé vody až o 75 % a spotřeba na ohřev teplé vody se stává v dobře izolovaných novostavbách vyšší než spotřeba na vytápění.
Široká nabídka ohřívačů umožňuje výběr nejlepšího zařízení podle podmínek i ostatních technologií v domě.

Ohřívače teplé vody Dimplex s integrovaným tepelným čerpadlem získávají asi tři čtvrtiny potřebného tepla z vnitřního nebo venkovního vzduchu. Objem zásobníku vody je ohříván až na 60 °C teplem ze vzduchu, který zařízením prochází pomocí ventilátoru a je ochlazován chladicím okruhem na principu tepelného čerpadla, které předává odebrané teplo do teplé vody.

Pro instalaci jsou nejvhodnější místnosti, ve kterých často vzniká zbytečně vysoká teplota, např. od pračky, sušičky nebo ve skladu potravin. Tyto místnosti jsou pak příjemně ochlazovány a současně odvlhčovány. Také lze zařízením odvětrávat místnosti v domě pomocí vzduchového potrubí a využít teplo z tohoto odpadního vzduchu. Bez vlivu na vnitřní klima je možné odebírat teplo z venkovního vzduchu i v mrazu do –7 °C a při nižších teplotách je voda ohřívána záložním topným tělesem.

Takto výhodný provoz může být ještě výhodnější v kombinaci s vlastní fotovoltaickou elektrárnou, protože zařízení je přizpůsobené pro využití přebytečného výkonu panelů, který je zpravidla výhodnější v domě využít.
Pro inteligentní regulaci ohřevu vody podle přebytků vlastní elektrárny je k dispozici FV Optimizer. Ten lze snadno instalovat, protože sleduje přebytečnou energii bezkontaktně na elektrickém přívodu do domu a dává ohřívači signál pro ohřev na vyšší teplotu podle nastavení regulace ohřívače.
Přebytečnou energii tedy akumuluje v teplé vodě, ze které se jistě využije.
Proto jsou ohřívače teplé vody Dimplex s integrovaným tepelným čerpadlem ideální pro stávající domy i novostavby a s vlastní fotovoltaickou elektrárnou v letních měsících, za slunečních dnů je jejich provoz prakticky bez nákladů.

Více informací na webových stránkách www.termokomfort.cz nebo www.dimplex.cz.