Decentrální větrací systémy jsou stále na vzestupu. Proto jsme se rozhodli vám přiblížit charakteristické rysy těchto přístrojů a představit vám jednoho z průkopníků tohoto systému větrání, který se dlouhodobě pohybuje na předních příčkách trhu s touto komoditou – řeč je o decentrálním větracím systému se zpětným ziskem tepla inVENTer s více než dvacetiletou tradicí německé výroby.
Decentrální větrací systémy se skládají z více malých větracích přístrojů, které pracují na párovém principu, jsou ovládány regulační jednotkou a osazovány do obvodových zdí. Tyto přístroje se skládají z vnitřního a venkovního krytu a dále z reverzního ventilátoru a regeneračního výměníku tepla (vyrobeného z keramiky), které jsou ukryty ve stavební průchodce. Ve standardně velkých místnostech je umisťován jeden větrací přístroj, do velkých prostorů, např. obývacích pokojů spojených s jídelnou a kuchyní, se používá jeden nebo podle potřeby v některých případech i více větracích jednotek. Počet těchto větracích přístrojů na jednu budovu se zpravidla určuje podle konkrétních projektů.

Decentrální větrací systémy inVENTer pracují na tzv. push-pull principu. To v podstatě znamená, že se ventilátor větrací jednotky točí po dobu 70 sekund jedním směrem a odsává přitom vydýchaný vzduch z vnitřního prostoru. Při tomto procesu se keramický výměník nahřívá teplým odpadním vzduchem. Po skončení časového intervalu se změní směr otáček lopatek ventilátoru. Nyní proudí čerstvý vzduch z venkovních prostorů dovnitř. Přitom keramický výměník ohřívá nashromážděným teplem přiváděný vzduchu. Velká část tepla zůstává tedy zachována, u větracích systémů inVENTer je to od 87 % až do 94 % podle typu větracího přístroje. Objem přiváděného vzduchu musí odpovídat objemu odváděného vzduchu. Jeden přístroj je nastavený na nasávání vzduchu a druhý musí v ten samý okamžik odsávat stejné množství vzduchu. Proto bývá u decentrálních větracích systémů inVENTer běžný vypracovaný projekt, ve kterém je stanoveno, jakým směrem má větrací přístroj pracovat při započetí provozu. Větrací přístroje značky inVENTer jsou osazeny ventilátory Xenion, vyvinutými speciálně pro decentrální větrací systémy. Dvoustupňové automatické přepínání dělá tento reverzní ventilátor obzvláště tichým i v přechodových fázích. Ventilátory Xenion kombinují optimální výkon a téměř neslyšitelný chod ventilátoru, čemuž pomohly poznatky z leteckého inženýrství i mechaniky tekutin. Pracují extrémně tiše až do maximální spotřeby 3 W. Sofistikovaná geometrie lopatek ventilátoru zaručuje rovnoměrný přívod a odvod vzduchu a jejich uspořádání zabraňuje přímému průchodu zvuku zvenčí.

Větrací systém jsou ovládány pomocí regulačních jednotek, jejichž primárním úkolem je synchronizovat provoz přístrojů tak, aby pracovali párově, sekundárně poskytují možnost ovládání větrání, např. nastavení intenzity průtoku vzduchu.
Výrobky inVENTer mohou být ovládány buď designově čistým dotykovým regulátorem řady sMove nebo digitální verzí MZ-Home, umožňující zónové větrání (kdy se může obytný prostor rozdělit na různé sekce, které lze větrat v jiných režimech). K oběma typům regulátorů lze připojit další senzory, ať už se jedná o senzory CO2, VOC plynů, monitorování vzdušné vlhkosti, či umožňují připojení na inteligentní ovládání domů.
Na začátku příštího roku bude na trh uveden dlouho očekávaný, revoluční regulátor, umožňující ovládání větracích jednotek a jejich komunikaci pomocí vlastní, nezávislé bezdrátové sítě nebo WLAN. Tento regulátor pojmenovaný Connect umožní bezproblémové větrání celého objektu od sklepů po podkroví. Bude mít možnost připojení řady senzorů a umožní mimo jiné větrání suterénních prostorů na základě rosného bodu.
Více informací naleznete na stránkách www.inventer.cz.