Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti EED

Novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EU z 11. prosince 2018 se změnila původně platná směrnice 2012/27/EU a přináší pro vlastníky bytových domů, SVJ, bytová družstva a správce rozšíření stávajících povinností, které se týkají především častějších informací o spotřebě pro koncové uživatele bytových jednotek.
Podle požadavků směrnice EED by měli být od roku 2022 koncoví uživatelé informováni o své spotřebě jednou měsíčně. To znamená i zvýšené požadavky na dálkový odečet jednotlivých přístrojů a výběr vhodného dodavatele příslušné technologie.
Hlavním cílem směrnice je globální snížení spotřeby energií a emisí CO2 a environmentálních dopadů na naši planetu. Zároveň mají spotřebitelé možnosti uspořit náklady díky lepšímu přehledu o průběžné spotřebě energie a vody.

Nové požadavky na měřiče tepla, chladu a teplé vody

Směrnice EED je momentálně v procesu transpozice do legislativy ČR. Přesné datum platnosti těchto povinností oznámí ministerstvo v nejbližší možné době. Aktuální informace z ministerstva naznačují, že transpozice bude dodržovat významný milník původní směrnice, kterým je rok 2027. Do tohoto roku bude pravděpodobně nutné vyměnit všechny stávající přístroje za přístroje, které umožňují dálkový odečet.
Z tohoto důvodu je dobré v případě přemontáží u vodoměrů a měřičů tepla/rozdělovačů topných nákladů myslet na budoucnost, aby byla plně využita investice do nových přístrojů, a to po celou dobu jejich životnosti/platnosti ověření metrologického oprávnění, aby tyto nové přístroje umožňovaly to, co směrnice požaduje, a to od začátku instalace. Některé přístroje, přestože již jsou dálkově odečitatelné, toto umožňují pouze jednou za rok, což pro účely ročního vyúčtování v současné době postačuje.
V případě, že bude nutné informovat vlastníky bytů o jejich spotřebě měsíčně, častější odečty mohou způsobit, že deklarovaná životnost baterií na 10 let nebude dodržena, anebo jejich systém častější odečet vůbec neumožňuje. Zároveň je důležité zjistit, zda je možné naměřené hodnoty z měřičů snadno zpřístupnit, např. v internetovém portálu a porovnávat data s historií spotřeby, anebo budou pouze předána data odečtu formou jednotlivých hodnot k danému termínu.

Dálkový odečet sběrnicí dat memonic 2.0

Mezi spolehlivá řešení, které už dnes splňují požadavky EED, patří smart systém dálkových odečtů společnosti ista. Automatizovaný systém propojuje koncové měřicí přístroje do spolehlivé automatizované sítě pro přenos dat. Jádrem systému je inteligentní sběrnice dat memonic 2.0, která shromažďuje údaje a přenáší je na server. Kromě spotřebovaného tepla, chladu a vody, je možné sběrnicemi dat odečítat i spotřebu plynu a elektřiny. Systém zabezpečuje elektronické zpracování dat a jejich přenos do systému rozúčtování nákladů na energie a energetický monitoring, které umožňují přístup ke spotřebám pro vlastníky a správce budov.

Velký rozsah signálu a jednoduchá instalace

Sběrnice dat memonic 2.0 je umístěná ve společných prostorách objektu a vyniká velkým rozsahem přijímání signálu, takže není potřebná instalace dalšího přenosového zařízení. Na odečet údajů ze standardního bytového domu stačí jedna, maximálně dvě sběrnice. Není potřeba instalovat další přídavná zařízení, provádět stavební úpravy, odebírat elektřinu navíc nebo být připojen na internet, což minimalizuje náklady na pořízení a provoz.

Sběrnice dat memonic 2.0 automaticky odečítá denní údaje o spotřebě z měřičů energií a vody

Vaše výhody:

  • nejmodernější technologie s obousměrným přenosem,
  • pro objekt obvykle stačí jedna, max. dvě sběrnice dat,
  • zajišťuje monitoring funkčnosti systému a přístrojů,
  • on-line přístup k denním hodnotám spotřeby,
  • dlouhá životnost systému až 10 let provozu.

Online portál www.ista24.cz a denní přehled o spotřebě
Smart řešení dálkových odečtů je vysoce spolehlivé při přenosu dat a významně zjednodušuje procesy jejich zpracování. Denní údaje o spotřebě a stavu měřičů jsou přístupné na internetovém portálu www.ista24.cz, který je dostupný v různých variantách podle konkrétních požadavků. Vlastníci a správci budov mohou jednoduše sledovat informace o spotřebě a srovnávat je s minulými obdobími nebo s průměrnými spotřebami. Navíc jsou varováni před neobvyklými jevy, jako je únik vody, nestandardní spotřeba nebo poruchy na měřičích, což pomáhá předcházet navyšování nákladů a zvyšovat energetickou účinnost budov.
Více informací na www.chytryodecet.cz.
ista Česká republika s.r.o.
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
+420 296 337 511
http://www.ista.cz
ista@ista.cz