Stále ještě panuje určitá nejistota v názoru, jakou úpravou, tj. změkčením, odsolením či použitím inhibitorů, lze při napouštění získat optimální, pokud možno trvalou kvalitu otopné vody. Jaká hodnota pH, elektrická vodivost a koncentrace kyslíku v plnicí vodě ovlivňují elektrochemický korozní proces?
Přítomnost kyslíku v otopné vodě je považována za hlavní příčinu koroze. U většiny kovových prvků zabudovaných v otopném okruhu, závisí intenzita koroze skutečně na množství rozpuštěného kyslíku. To znamená: pokud je možné přístupu kyslíku zamezit, tak ke korozi většinou nedochází. Neplatí to však při nízkých hodnotách pH < 6, nebo u hliníku pak při pH > 8,5. K zapnutí korozního proudového obvodu v kyselé nebo zásadité vodě kyslík potřebný není.

Korozní proces je možné znázornit na příkladu elektrického proudového obvodu

Procesy, k nimž při korozi dochází, lze pro snadnější pochopení znázornit na příkladu elektrického proudového obvodu, který ještě možná známe ze školní výuky… (chci předplatit časopis)

Ing. Antonín Chyba