Řada elektromontérů i mnozí systémoví integrátoři dosud sice nepracující s KNX systémovou instalací, po zkušenostech se systémy jednoho výrobce, který náhle přestal svůj systém dodávat, pátrají po vhodné náhradě. Tu jim nabízí právě mezinárodně normalizovaný systém KNX, jehož vzájemně kompatibilní komponenty nabízí více než 400 výrobců z celého světa. Takže výpadek jednoho výrobce vůbec neznamená nutnou změnu celého systému, který navíc není schopen komunikovat s otevřeným systémem, jakým je právě KNX systém.
Některé z uvedených osob, které sice ještě neabsolvovaly KNX základní kurz, opravňující je k využívání mezinárodně uznávaného označení Partner KNX umožňujícího projektování, montáž, programování a servis systémových KNX instalací (samozřejmě při splnění dalších podmínek, jako v ČR platné osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., živnostenský list atd.), si prakticky odzkoušeli snadnou práci s projektováním a oživováním menších až středně velkých KNX instalací softwarem ETS Inside….. (Chci předplatit časopis)