V letošním roce Mezinárodní asociace KNX oslavila 30 let svého působení, a to znamená také 30 let nepřetržitého rozvoje v celém světě stále používanější systémové instalace KNX. S ohledem na přetrvávající nepříznivou zdravotní situaci bylo nutné zrušit významné akce, během jejichž konání měly probíhat oslavy tohoto výročí. Byl zrušen nejvýznamnější veletrh Light & Building, kde vždy vystavuje několik set producentů komponentů pro KNX instalace a kde jsou také v osmi kategoriích vyhlašovány výsledky soutěže o nejkvalitnější realizované KNX projekty. Toto vyhodnocení bylo odsunuto na září, proběhlo však virtuálně. Stejně tak probíhaly celosvětově virtuální oslavy 30. výročí KNX dne 20. října 2020.
To všechno ovšem vůbec neznamená, že by se zastavil rozvoj KNX systému nebo že by nepokračovala veškerá činnost asociace. Přestože KNX je na trhu zmíněných 30 let, u nás stále přetrvávají mnohé negativní názory na používání systémových instalací obecně, ne pouze ve vztahu k tomuto mezinárodně normalizovanému a neustále zdokonalovanému systému.
Základem každé systémové instalace je nutnost zajistit měření všech veličin potřebných pro řízení funkcí použitých v objektu a zahrnout je do parametrů příslušných regulačních smyček, jak je naznačeno na obr. 1. Potom bude dosaženo nejen velmi vysokého komfortu, ale bude minimalizována spotřeba energie – bude využívána pouze tehdy, tam a v takové míře, kdy, kde a kolik je zapotřebí. Znamená to vyloučení zbytečné spotřeby. Nahlédněme však na „důvody“ zatvrzelých odmítačů, proč nechtějí používat systémové instalace, i přestože jim vůbec nevadí, že ve svém osobním automobilu mají stále více elektronických zařízení a vše je ovládáno centrální řídicí jednotkou.

Jaké jsou důvody odmítání a co je na nich pravdivé?

• Elektronické prvky mají zabudována „kazítka“, takže po uplynutí záruční lhůty je nutné je vyměňovat, což znamená zbytečně vysoké nároky na údržbu.
Takovéto tvrzení může být částečně pravdivé u výrobků spotřební povahy. Ovšem systémové instalace KNX jsou zařízeními, na která je nutné nahlížet jako na investiční vybavení. Proto také byly vytvořeny normy (především soubory norem ČSN EN 50090 a ČSN ISO/IEC 14543), podle nichž všechny prvky soustavy KNX jsou podrobovány náročným zkouškám, obdobným, jakým podléhají elektronická zařízení pro průmysl. Proto jsou všechny KNX přístroje vyráběny s použitím kvalitních součástek zaručujících co nejdelší životnost. Je logické, že v průběhu doby může občas docházet k drobným poruchám některých prvků celého systému… (chci předplatit časopis)

Ing. Josef Kunc