Český instalatér 5/2020

OBSAH

První linie v podzemí
Podlahové vytápění od TECE
Aby byla práce nejen v horkých dnech snazší
Dny kogenerace 2020
Sériový průtok. Jednoduše geniální princip.
Teplo do každé koupelny
Teplárenství dostane konkrétní strategii rozvoje
Bezpečné spoje pro topenářské a vodovodní instalace
Wavin pomáhá snižovat ztráty vody na vodovodní síti
Novinka: otočné separátory
Zákazníci objevují systémy řízeného větrání s rekuperací vlhkosti
Podlahové vytápění v historickém domě na Masarykově nábřeží
Technologie 37.5® užitečná i v tropech
ČOI kontrolovala plynové kartuše do turistických vařičů a lamp
Napouštění vany ode dna
Požár komunálního odpadu ve spalovně
Centrum záchrany vždy nablízku – nouzové bezpečnostní a havarijní sprchy
Šetření případu úniku plynu s následným požárem a rizikem výbuchu plynu
Ponorná čerpadla
Nafukované podlahy REVEL pro VZT
Sloučení předpisů pro odběrná plynová zařízení v budovách do přetlaku 5,0 barů
Instalace požárních armatur podle TPG 704 01
Vedení tlakové kanalizace v ochranném pásmu plynárenského zařízení
Problematika uzavření hlavního uzávěru plynu

1609, 2020

Podlahové vytápění od TECE

16 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Německá firma TECE představuje svůj systém podlahového topení TECEfloor. TECEfloor je kompletní systém podlahového vytápění určený jak pro novostavby, tak pro modernizaci budov. TECE si zakládá na kvalitě, proto jsou všechny prvky pečlivě vybírány a testovány pro 100% kvalitu a dlouhou životnost. Využití a úspory Výhodou podlahového vytápění je dokonalejší a rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše místnosti. Díky tomu vzniká optimální vnitřní klima již při nižší teplotě, v porovnání s klasickými radiátory. To umožňuje úsporu energie o 6 až 12%. ...

1609, 2020

Aby byla práce nejen v horkých dnech snazší

16 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Ani s nástupem podzimu teplotní výkyvy, horka střídající prudká ochlazení, nekončí. Sázka na lehké materiály a udržování komfortu prostřednictvím regulace vlhkosti a teploty při práci může být klíčovým prvkem, který při namáhavých činnostech v letním a přechodném období období může výrazně pomoci. Právě taková řešení najdete v české síti PROFI ODĚVY, která se zaměřuje na to, aby profesionálům nejen v manuálních a technických profesích poskytovala to nejlepší vybavení, oděvy i obuv. Technologie 37.5® pro odvod vlhkosti a ideální teplotu Řada pracovních oděvů LiteWork ...

1609, 2020

Sériový průtok. Jednoduše geniální princip.

16 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Od roku 2005 poskytuje patentovaná technologie x2 společnosti Kermi výrazně zvýšenou energetickou účinnost oproti jiným deskovým otopným tělesům. Technologie x2 se zakládá na principu sériového průtoku. V praxi to znamená, že přední deska je se zadními deskami zapojena do série, proto přiváděná teplonosná látka protéká nejprve přední deskou. Za běžného provozu výkon přední desky zcela postačuje, zadní deska slouží jen jako izolační deska. Teprve až se stoupající potřebou výkonu radiátoru přispívá i ona svým vysokým konvekčním výkonem k rychlému ohřívání místnosti. ...

1609, 2020

Teplo do každé koupelny

16 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Vylézt z vyhřáté vany nebo sprchy do studené místnosti je nejen nepříjemné, ale také zdraví ohrožující. Dle zdravotnických doporučení by teplota v koupelně měla být vždy vyšší, než ve zbytku celé domácnosti. Neměli bychom tak podceňovat důležitost samostatného koupelnového vytápění, bez něhož vaše koupelna ani nemůže poskytovat požadovaný komfort. Otopné těleso PILON, chrom Tam, kde není prostor pro běžný ústřední radiátor, anebo dostatek financí pro zbudování podlahového vytápění, je nejlepším řešením klasické otopné těleso. Moderní koupelnové žebříky v ...

1609, 2020

Bezpečné spoje pro topenářské a vodovodní instalace

16 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Důležitými hledisky při rozhodování, jaký zvolit systém pro instalaci vodovodního nebo topenářského potrubního systému, jsou výběr materiálu a způsob spojování potrubí. Rozhodnutí, zda bude využito kovové, plastové nebo vícevrstvé plastové potrubí (PPR, PE-Xc/AL/PE-HD) závisí také na způsobu a pracnosti spojování zvolených materiálů a důležitá je pak výsledná kvalita spoje. Nová řada lisovacích tvarovek Wavin M5 a K5 přináší vysokou míru bezpečnosti. Zvukový signál varuje Jistotu kvalitních a bezpečných spojů přináší tvarovky Wavin M5 s jedinečnou ...

1609, 2020

Novinka: otočné separátory

16 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Otočné mosazné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin – otočné pro instalaci v libovolné poloze na svislé, vodorovné i šikmé potrubí, – úspora místa a rychlá instalace i v existujících systémech, – Exdirt a Extwin s novým vysoce výkonným magnetem Exferro Easy Clip pro optimální odloučení magnetických nečistot. Základní informace Poruchy v otopných soustavách závisí na mnoha faktorech. Vzduch, mikrobubliny, nečistoty a kal mohou do značné míry narušit správné funkce. Snižují účinnost přenosu energie a zvyšují riziko koroze. To následně ...

1509, 2020

Podlahové vytápění v historickém domě na Masarykově nábřeží

15 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Při rekonstrukcích historických budov naráží investor často na problém jak dodržet na jedné straně původní vzhled domu a historické souvislosti, a na straně druhé zakomponovat do objektu moderní technologie a materiály, které současná úroveň bydlení vyžaduje. Mnohdy tyto snahy naráží také na limity památkářů. Jedním z klíčových momentů bývá nový systém vytápění. V tomto ohledu se nabízí smysluplné řešení pomocí podlahového vytápění, které lze elegantně schovat pod podlahu, čímž nedochází k narušení původního designu interiéru. Jedinou viditelnou stopou je na stěně ...

1509, 2020

Centrum záchrany vždy nablízku – nouzové bezpečnostní a havarijní sprchy

15 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Bezpečnostní sprchy se používají jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených chemikáliemi, prachem a dalšími látkami nebo požárem. Existují varianty pro pokrytí potřeb celé oblasti průmyslu, laboratoří i dočasných provozů – stavenišť, mobilních center apod. Při plánování je třeba vzít v úvahu: Počet a umístění center záchrany: bezpečnostní sprchy se umisťují co nejblíže pracovišti osob, které by mohly být potenciálně ohroženy, a to tak, aby jejich dostupnost nebyla delší než 10 vteřin, což představuje vzdálenost asi 10 až 15 metrů. ...

1509, 2020

Šetření případu úniku plynu s následným požárem a rizikem výbuchu plynu

15 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Pachatel zapříčinil dne 9. 7. 2018 v době od 20:18 do 20:35 hod u obytného domu vznik požáru plynovodní přípojky v pilíři hlavního uzávěru plynu za panelovým věžovým domem, přičemž požárem došlo k poškození plynovodní přípojky, pilíře hlavního uzávěru plynu, fasády domu, plastového okna k technické místnosti v přízemí domu a k poškození skleněné výplně drátoskla v kovové konstrukci balkonu v 1., 2. a 3. patře tohoto domu. Při zásahu byla Hasičským záchranným sborem ve sklepních prostorách tohoto domu naměřena ...

1509, 2020

Nafukované podlahy REVEL pro VZT

15 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

REVEL představuje nafukované zdvojené podlahy pro finální úpravu a distribuci vzduchu v interiéru při podlahovém topení/chlazení, a to k účelu nuceného větrání. Ke konečné úpravě vzduchu pro distribuci v rodinných domech je aktuálně nabízen značkou REVEL systém se zdvojenou podlahovou deskou Double Gray Floor, který nahrazuje lamelový ohřívač/chladič vzduchotechniky (nafouklá podlahová mezivrstva) se zaregulovatelnými koncovými elementy (0-75 m3/h) vnitřního rozměru 90 × 270 mm, a to v provedení mřížky dřevo (buk/dub). Obr. 1 Osazená mřížka dub Obr. 2 ...

1509, 2020

Sloučení předpisů pro odběrná plynová zařízení v budovách do přetlaku 5,0 barů

15 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Základní předpis navrhovaný k revizi TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách: a) V roce 2013 provedena Změna 1, nově v příloze grafy pro přívod spalovacího vzduchu přes otvor v obvodové stěně a větracím potrubím – VUT v Brně, Doc. Ing. Rubina, Ing. Vrána. Současně byla provedena řada drobných úprav v článcích na rozvod, zkoušení domovních rozvodů a umístění spotřebičů. Vydáno konsolidované znění TPG. b) V roce 2017 studie s VŠCHT, Doc. Ing. ...

1509, 2020

Instalace požárních armatur podle TPG 704 01

15 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Při odstraňování úniků plynu u hlavních uzávěrů, opravách a rekonstrukcích OPZ v budovách Popis problému Při provádění pravidelné kontroly těsnosti plynárenského zařízení podle TPG 913 01 a Části III TPG 905 01, nebo při výjezdu pohotovostní služby podle Části XII TPG 905 01, je zjištěn únik na plynovodní přípojce (rozebíratelném spoji před hlavním uzávěrem plynu). V této souvislosti je současně zjištěna závada na hlavním uzávěru plynu (HUP), umístěném uvnitř budovy podle čl. 4.4.2 d) TPG 704 01. Nebo je na ...

1509, 2020

Vedení tlakové kanalizace v ochranném pásmu plynárenského zařízení

15 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Technické parametry zařízení Na základě informace sdělené žadatelem mají zařízení plynovodu a tlakové kanalizace následující parametry: a) materiál a dimenze plynovodu – PE 63, b) provozní přetlak plynovodu – 0,3 MPa, c) materiál a dimenze tlakové kanalizace – PE 63, d) provozní tlak znečištěné vody v tlakové kanalizaci – 0,5 MPa. Současný stav V souběhu plynovodu byla realizována stavba tlakové kanalizace v souběhu sítí, kde je vzdálenost povrchů potrubí mezi sítěmi v rozmezí 0,5 až 0,6 m v rozporu se ...

1509, 2020

Problematika uzavření hlavního uzávěru plynu

15 září, 2020|Kategorie: Články český instalatér 5/2020|

Dotaz „V bytovém domě (SVJ) došlo nedávno k situaci, kdy někdo uzavřel hlavní uzávěr plynu bez jakékoliv informace uživatelům bytů v domě. Došlo k situaci, kdy u spuštěných spotřebičů bez dodávky plynu došlo k uhasnutí plamene. Tato situace skýtá zejména velké nebezpečí u spotřebičů bez pojistky plamene, neboť po opětovném obnovení dodávky plynu může dojít u těchto spotřebičů, pokud nebyl uzavřen přívod plynu do hořáku, k úniku plynu do prostoru s instalovanými spotřebiči. V té době prováděli na rozvodu plynu ...

2020-09-15T11:05:49+02:0014 září, 2020|Archiv – Česky instalatér 2020, Český instalatér|

Přejít nahoru