Bezpečnostní sprchy se používají jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených chemikáliemi, prachem a dalšími látkami nebo požárem. Existují varianty pro pokrytí potřeb celé oblasti průmyslu, laboratoří i dočasných provozů – stavenišť, mobilních center apod.

Při plánování je třeba vzít v úvahu:

  • Počet a umístění center záchrany: bezpečnostní sprchy se umisťují co nejblíže pracovišti osob, které by mohly být potenciálně ohroženy, a to tak, aby jejich dostupnost nebyla delší než 10 vteřin, což představuje vzdálenost asi 10 až 15 metrů. V případě silných kyselin nebo zásad by měly být sprchy umístěny bezprostředně v místě nebezpečí.
  • Možnosti napájení: je nutné zajistit dostatečný přívod pitné vody o potřebném tlaku a rozvod ve zdi, v podlaze nebo na stěně.
  • Je-li pracoviště vystaveno mrazu, je třeba uvažovat o vyhřívané variantě bezpečnostní sprchy.
  • Sprchy je možné napájet i vlažnou vodou, použijí se směšovací termostatické ventily. Nicméně chladná voda má dodatečný bolest tlumící efekt.
  • Není-li možné vodu přivést, použijí se mobilní tankové sprchy nebo kabinové sprchy s nádrží.
  • Oční vymývačky se nasadí tam, kde postačí toto nouzové řešení či jako doplněk záchranného centra.

Zásady umístění

Sprchy musejí být instalovány na dobře viditelném a přístupném místě, označeném piktogramem, v okolí musí být zachován volný prostor o průměru 1 m. Pokud je to možné, instalujte sprchy v blízkosti podlahového odtoku. Součástí centra záchrany pak mohou být i další prostředky – vymývačky očí, skříňka s dávkovačem náplastí, dezinfekčním gelem, ochrannými brýlemi a podobně. Záchranné centrum musí být udržované v čistotě a pravidelně kontrolované.

Kompaktní oční sprcha s vaničkou

Ruční oční sprchy

Kombinované sprchy

Havarijní oční sprchy

Vyrábějí se jako stacionární, pevně namontované, dále jako stacionární s flexibilní hadicí a pak přenosné, nezávislé na přívodu vody (tankové se zásobníkem a tzv. oční vymývačky).
Stacionární oční sprchy se uplatní na všech pracovištích, kde je potřeba stálá ochrana před poškozením očí při nehodě. Jejich výhodou je, že po spuštění pracují bez dalšího přidržování, postižený tak má obě ruce volné k přidržení víček, k otevření oka, které je často křečovitě stažené a k pečlivému vymytí. Uživatel má k dispozici několik variant instalace – oční sprchy mohou být montované na zdi nebo na pracovní desce, příp. na samostatné noze v prostoru.

Výhodou ručních sprch s flexibilní hadicí je možnost využití sprchy dvěma způsoby:

  • V držáku na zdi – funguje jako stacionární oční sprcha. Stabilní robustní držáky vždy zajišťují správnou polohu k postiženému.
  • Po sejmutí sprchy z držáku je možné ošetřit i další zasažená místa na těle a je také možné ošetřit člověka ležícího na podlaze.

Kombinované bezpečnostní sprchy

Výhodou tohoto typu sprch je, že v případě částečného zasažení osoby je možné použít oční či tělní sprchu samostatně nebo v případě většího zasažení obě současně.
Modulární konstrukce bezpečnostních sprch umožňuje kombinovat tělní sprchu s různými typy očních sprch. Díky tomu mohou být jednotlivé typy „ušity na míru“ požadavkům pracoviště. Z kombinovaných sprch je nejvyužívanější tělní sprcha s kompaktní oční sprchou s vaničkou s montáží na podlahu nebo s instalací na stěnu. Oblíbené jsou i praktické modely, které se montují nad dveře.

Mobilní oční sprchy – vymývačky a nouzové sprchy se zásobníkem

Pomohou i tam, kde není přívod vody, nebo kde je k centru záchrany daleko. Zachraňují zdraví také všude, kde se pracuje nepravidelně – na staveništích, montážních místech, přímo „na place“. Zasažení kyselinami nebo louhy neutralizují vymývačky s fosfátovým pufrem, a to zejména s nástavcem DUO pro výplach obou očí současně. Vymývačky dodáváme v různých velikostech, včetně držáku na stěnu nebo v různých typech stanic první pomoci. Standardně ke každé stanici dostanete zdarma Nouzový plán pro výplach očí.

Nezbytnou podmínkou plné funkčnosti bezpečnostní sprchy jsou pravidelné kontroly

Firma BangCo (OčníSprchy.cz) provádí ověření funkčnosti všech typů bezpečnostních sprch jako servisní výkon. Součástí této služby je prověření kompletnosti a funkčnosti sprchy, zjištění poškozených a vadných dílů a po dohodě jejich výměna, kontrola varovných symbolů z hlediska viditelnosti a pevnosti. O ověření je vystaven protokol včetně návrhu na náhradu poškozených nebo chybějících dílů a piktogramů, příp. návrhu na náhradu starých, opotřebených a nevhodných sprch. Taková kontrola se provádí obvykle jednou ročně v závislosti na provozu a pohybu osob, které centrum záchrany kryje.
V případě zájmu o ověření funkčnosti vašich bezpečnostních sprch nás prosím kontaktujte.
Nouzové sprchy nejsou konečným řešením situace při nehodě, mohou však zásadně zmírnit její následky a poskytnout účinnou pomoc v prvních vteřinách a minutách po nehodě.
Širokou nabídku bezpečnostních sprch, vymývaček a dalších prostředků ochrany zdraví naleznete na stránkách Shop.OcniSprchy.cz.

Stanice první pomoci s očními vymývačkami