Ve dnech 20. až 22. května 2019 proběhla v Jeseníku v sídle společnosti Fenix, s. r. o., prezentace a prohlídka velkokapacitního bateriového úložiště pro průmyslové použití. Úložiště je od loňského roku provozováno v průmyslovém areálu firmy Fenix v Jeseníku. Na třídenní konferenci bylo prezentováno jak celkové řešení úložiště, tak i provozní výsledky jeho hlavních funkcí – snižování ¼ hod. maxima, limitace rezervovaného příkonu, ostrovní provoz a filtrace mikrovýpadků.
Program byl po všechny tři dny podobný – na úvod se představil hostitel akce, holding Fenix Group. Jeho historii a současnost prezentovala Ing. Kateřina Jezerská, ředitelka společnosti Fenix Trading, s.r.o., se sídlem v Jeseníku. Poté Ing. Petr Gaman, výkonný ředitel společnosti AERS, s.r.o., seznámil pozvané hosty s řešením, funkcemi a provozními výsledky velkokapacitní baterie. Po jeho prezentaci si účastníci konference měli možnost prohlédnout instalované technologie, na závěr se pak mohli seznámit i s administrativní budovou společnosti Fenix Trading ve standardu nZEB, fungující od června 2016 jako aktivní prvek energetické soustavy.
Výjimkou bylo pondělí 20. května, kdy se konference zúčastnili i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), ve středu 22. května pak program konference rozšířila přednáška Ing. Jaroslava Dordy, šéfredaktora a provozovatele portálu solarninovinky.cz a organizátora výstavy a konference Smart Energy Forum. Ten účastníkům akce prezentoval hlavní trendy a dotace pro systémy skladování energie u nás i ve světě.
Ing. Kateřina Jezerská seznamovala aktéry setkání s historií skupiny Fenix, jejím postupným růstem a rozšiřováním až do současné podoby, kdy je holding tvořen 11 obchodními společnostmi a je jedním z největších evropských výrobců plošných elektrických otopných systémů.

Ing. Petr Gaman mluvil podrobně o parametrech a cílech velkokapacitní průmyslové baterie AERS v Jeseníku. Stanice SAS s lithiovými bateriemi má trvalý výkon 700 kW a kapacitu 600 kWh a je sestavena z těchto funkčních celků:
– velkokapacitní akumulační úložiště,
– blok výkonových měničů,
– blok výkonových připojovacích transformátorů,
– rozváděč hlavního výkonového připojení SAS na DTS,
– rozváděče Synchrometteringu a výkonových stykačů (dovybavení DTS),
– řídicí jednotka Power Management System aplikace SAS,
– rozváděče podpůrných obvodů (zálohované napájení 24 V, VZT, SHZ).
SAS má ve výrobním areálu firmy Fenix za cíl snížit rezervovaný výkon, vykrývat energetické odběrové špičky (vyrovnání odběrového diagramu), pokrývat čtvrthodinová maxima, eliminovat pokuty za překročení maxim a fungovat i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS). Grafy v prezentaci Ing. Gamana potvrdily, že v průběhu uplynulých šesti měsíců fungovalo úložiště zcela podle očekávání a plnilo všechny hlavní funkce, které od něj zákazník, v tomto případě Fenix Jeseník, očekával.
Závěrečné slovo měl Ing. Cyril Svozil, zakladatel a jednatel holdingu Fenix Group, a. s. Tématem jeho prezentace byla historie a současnost administrativní budovy firmy Fenix Trading, postavené v roce 2016 ve standardu nZEB a provozované jako aktivní prvek energetické soustavy.

Trafo špičkovací stanice je umístěno mezi dvěma AcuBloky s lithiovými bateriemi

Technologie špičkovací stanice v Jeseníku je konstruována z rozváděčových skříní 80 × 80 × 200 cm

V pondělí 20. května doplnili program zástupci MPO. Ing. Pavel Zemek z Odboru implementace OPPI a PO3 OPPIK (MPO) se ve své prezentaci podrobně věnoval Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v letech 2014–2020 a Prioritní ose 3 „Účinnému nakládání s energií, rozvoji energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpory zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin“.
Ing. Jaroslav Dorda představil v poslední den akce, ve středu 22. května, globální vývoj trhu akumulace energie ve světě i u nás, včetně trendů, cen a nejperspektivnějších technologií. Z jeho prezentace vyplynulo, že nejperspektivnější technologii do roku 2030 představuje trh lithiových baterií, zajímavá byla i čísla o domácím trhu. V letošním roce např. Ing. Dorda odhaduje, že 80 až 90 % všech nových rezidenčních FVE bude dodáváno včetně domácích akumulačních stanic.
Všechny prezentace jsou pro zájemce dostupné na www.fenixgroup.cz.
AERS, s. r. o.
Šárecká 1449/37
160 00 Praha
tel: (+420) 737 856 513
email: info@aers.cz