Akumulační stanice od společnosti AERS s.r.o. je součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 200 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk s.r.o. realizovala od podzimu 2019 v roli generálního dodavatele společnost MATRU spol. s r.o. z Plzně.
Téměř čtvrtstoletí (firma zahájila svou činnost na konci roku 1997) působí na trhu Strojírny Rumburk. Hned první rok nabídly rumburské strojírny práci asi 40 lidem, v průběhu dalších let existence došlo ke stabilizaci společnosti, vznikla nová pracovní místa, rozšířily se také technologické možnosti. V roce 2002 se celá firma přestěhovala do objektu v ulici Vojtěcha Kováře, kde se v současnosti nachází sídlo i výrobní závod společnosti. Strojírny Rumburk dodávají svým obchodním partnerům technologicky velmi náročné strojírenské zakázky, a to jak kusové, tak i malo- a velkosériové.
V loňském roce vypsaly Strojírny Rumburk veřejnou zakázku na dodávku fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp (včetně montáže a instalace) s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren (hala 1 – 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna – 24 kWp a garáž – 5,4 kWp). Součástí dodávky měly být i velkokapacitní baterie, inteligentní řízení fotovoltaického systému FVE a zajištění oprávnění pro výrobu el. energie (dále jen „licenci“) u Energetického regulačního úřadu. Projekt byl předložen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a byl spolufinancován Evropskou unií.

Velkokapacitní průmyslové bateriové úložiště dodala do Strojíren Rumburk společnost AERS s.r.o.

Generálním dodavatelem na projekt fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště se stala společnost Matru spol. s r.o., která se specializuje na dodávku a montáž systémů s komplexním řešením energetických potřeb firem a domácností. Smlouva o dílo byla podepsána v říjnu 2019 a montáž samotného bateriového úložiště probíhala v březnu 2020. Špičkovací stanice byla předána investorovi podle dohodnutého harmonogramu 31. března 2020, a to i přes restrikce spojené s koronavirovou karanténou. Nároky na stavební úpravy prostor pro špičkovací stanici nebyly vysoké – před samotnou instalací tak byly v původních prostorách elektrorozvodny provedeny jen drobné stavební úpravy. Během dubna probíhlo ladění konkrétních potřeb výrobního areálu Strojíren Rumburk a hledání správné hladiny čtvrthodinového maxima areálu. Instalovaný výkon špičkovací stanice je 200 kW, instalovaná kapacita 204 kWh.Špičkovací stanice funguje jako systémová záloha výrobního areálu Strojíren Rumburk, přičemž přechod do ostrovního režimu při výpadku sítě zajistí do asi 10 ms.

Investor od bateriového úložiště SAS očekával zejména tyto funkce:

– akumulaci elektrické energie (síť, fotovoltaika, přebytky),

– snížení rezervovaného výkonu,

– omezení ¼hodinových maxim,

– symetrizaci odběru ze sítě,

– vykrývání a filtrace mikrovýpadků dodávek elektrické energie,

– provozní zálohu energie pro doběh technologií (Power UPS),

– funkci off-grid (ostrovní režim provozu nezávislý na síti).

SAS zajišťuje vytvoření vlastní energetické kapacitní zálohy provozu

Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS s.r.o., k dodávce špičkovací stanice uvedl: „Špičkovací stanice SAS od naší firmy v sobě standardně zahrnuje všechny výše uvedené funkce, a tím je na tuzemském trhu jedinečná. Při každé obdobné aplikaci je však nutné odladit jednotlivé funkce a způsob jejich nastavení. Důležitou referencí byla pilotní dodávka naší špičkovací stanice s kapacitou 2× 307 kWh pro výrobní závod společností Fenix s.r.o. v Jeseníku, kde funguje bateriové úložiště od roku 2018. Ing. Ladislav Brada, ředitel Strojíren Rumburk, také navštívil výrobní závod Fenix v Jeseníku, kde se mohl osobně přesvědčit o provedení a funkcionalitě zařízení SAS. V krátké době je to tedy již druhé uplatnění velkokapacitního akumulačního úložiště AERS v oblasti průmyslové výroby. Díky tomu se naše společnost zařadila mezi největší tuzemské dodavatele velkokapacitních bateriových systémů.“
Ekonomická návratnost investice byla vypočtena na základě očekávané úspory odebírané elektrické energie a snížení rezervované kapacity sítě. Velkou roli také hraje očekávané odstranění mikrovýpadků ze sítě, které ovlivňují výrobu.

AERS s.r.o.
Šárecká 1449/37, 160 00 Praha
tel.: +420 737 856 513
e-mail: info@aers.cz
www.aers.cz
Administrativní zázemí, vývojové kanceláře a vývojová laboratoř:
Hlavanova 81/4, 326 00 Plzeň

Pohled na část střešní fotovoltaické elektrárny v rumburských strojírnách