Úvod2019-12-08T22:25:07+01:00

Elektroinstalatér 4/2021

Časopis je zaměřen na praxi v oboru elektro. Přináší aktuální informace o nových výrobcích, technologiích a vývojových trendech u nás i v zahraničí a praktické rady nejen odborné, ale i v oblasti dalšího vzdělávání, obchodu, právního a daňového poradenství. Pozornost je věnována i změnám elektrotechnických norem a předpisů a různým akcím, veletrhům a výstavám doma i v zahraničí. Okruh čtenářů: Elektroinstalatéři, elektrikáři, revizní technici, elektromontážníci, projektanti, architekti, velkoobchody a podnikatelé.

Český instalatér 4/2021

Odborný časopis Český instalatér se věnuje sanitární technice, vytápění, rozvodu plynu a instalaci plynových spotřebičů, klimatizaci a regulaci. Vychází jako dvouměsíčník třicátým prvním rokem a každé číslo se zabývá jedním hlavním tématem. Tomuto tématu je vždy věnováno několik článků, jsou představeny novinky z daného oboru... Okruh čtenářů: Časopis je určen projektantům a instalatérským firmám, které se zabývají rozvody vody, rekonstrukcemi koupelen, všemi druhy ohřevu vody.

Elektroinstalatér 4/2021

Časopis je zaměřen na praxi v oboru elektro. Přináší aktuální informace o nových výrobcích, technologiích a vývojových trendech u nás i v zahraničí a praktické rady nejen odborné, ale i v oblasti dalšího vzdělávání, obchodu, právního a daňového poradenství. Pozornost je věnována i změnám elektrotechnických norem a předpisů a různým akcím, veletrhům a výstavám doma i v zahraničí. Okruh čtenářů: Elektroinstalatéři, elektrikáři, revizní technici, elektromontážníci, projektanti, architekti, velkoobchody a podnikatelé.

Český instalatér 4/2021

Odborný časopis Český instalatér se věnuje sanitární technice, vytápění, rozvodu plynu a instalaci plynových spotřebičů, klimatizaci a regulaci. Vychází jako dvouměsíčník třicátým prvním rokem a každé číslo se zabývá jedním hlavním tématem. Tomuto tématu je vždy věnováno několik článků, jsou představeny novinky z daného oboru... Okruh čtenářů: Časopis je určen projektantům a instalatérským firmám, které se zabývají rozvody vody, rekonstrukcemi koupelen, všemi druhy ohřevu vody.

ČNTL přichází s nabídkou učebnic pro střední odborné školy a odborná učiliště:

Učebnice určená středním odborným učilištím a středním odborným školám především strojírenského zaměření. Vysvětluje fyzikální, chemické a elektrotechnické základy, výrobu, technologické vlastnosti a zpracování používaných strojírenských materiálů.
6. vydání

Číst více

Učebnice určená středním odborným učilištím a středním odborným školám především strojírenského zaměření. Kniha je kompendiem odborných a speciálních znalostí potřebných při zpracování kovů a přechází od klasického obrábění k obrábění s číslicovým řízením.
6. vydání

Číst více

Učebnice určená středním odborným učilištím a středním odborným školám především strojírenského zaměření. Kromě základních teoretických poznatků nabízí také základní výpočty ze strojírenské technologie a výpočty pro obrábění CNC techniky.
3. vydání

Číst více

Učebnice určená středním odborným učilištím a středním odborným školám především strojírenského zaměření. Kniha je kompendiem odborných a speciálních znalostí potřebných při zpracování kovů a přechází od klasického obrábění k obrábění s číslicovým řízením.
6. vydání

Číst více

Přejít nahoru